FOTORELACJA, LISTY GRATULACYJNE I PROGRAM KONFERENCJI
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
25 – 26 września 2017 WROCŁAW
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konferencja zgromadziła liczne grono osób zajmujących się szeroko pojmowaną gospodarką przestrzenną. Różnorodność specjalizacji Uczestników oraz ośrodków naukowych i zawodowych z których pochodzili świadczy o realizacji warunku interdyscyplinarności. Pierwszego dnia konferencji miała miejsce sesja plenarna. Wygłoszono referat zamawiany. Odbyły się obrady w sekcjach. Drugiego dnia konferencji wystąpili młodzi naukowcy, studenci oraz praktycy. Program konferencji uzupełniała sesja posterowa, w której uczestniczyli zwłaszcza młodzi naukowcy (doktoranci) oraz studenci i inne osoby zainteresowane taką formą prezentacji wyników swoich badań.

FOTORELACJA Z KONFERENCJI I LISTY GRATULACYJNE (PDF)

OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

HARMONOGRAM KONFERENCJI (PDF)