PUBLIKACJE

Koszt publikacji jednego artykułu (opracowanego według wymogów redakcyjnych) jest uzależniony od czasopisma wskazanego przez Autora.

Przewidujemy skierowanie, przyjętych przez Komitet Naukowy, oryginalnych prac do publikacji w rekomendowanych czasopismach naukowych (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Autorzy publikacji mogą zdecydować o wyborze czasopisma spośród podanych poniżej:

- Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (w języku polskim 10 artykułów, w języku angielskim b. o., 600 zł, 10 pkt.),

- Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) (tylko w języku angielskim, 450 zł +23% VAT, 12 pkt.),

- Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (Gospodarka przestrzenna) (w języku polskim, 250 zł, 9 pkt.),

- Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska) (w języku polskim lub angielskim, 310 zł, 10 pkt.),

- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w języku polskim, koszt publikacji referatu o objętości 8 stron A4 wyniesie około 600 zł, 10 pkt.).

W trakcie uzgodnień:
- Studia KPZK PAN (w języku polskim, koszt publikacji referatu o objętości do 20 tys. znaków wyniesie około 850 zł, 9 pkt.).