PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Przewodniczący Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Małgorzata Bartyna-Zielińska
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Wrocław

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski
Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Michał Jęcz
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

PATRONAT HONOROWY:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - www.duw.pl

PATRONAT MEDIALNY