KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Paweł Churski prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Krystian Heffner
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

RNDr. Zita Izakovičová PhD.
Slovak Academy of Sciences, Bratislava

prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Barbara Kryk prof. US
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Alina Maciejewska
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
Politechnika Wrocławska

Robert Pajkert
Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii

prof. dr hab. Zbigniew Przybyła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Maciej Zathey
Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Beata Raszka
przewodnicząca, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

RNDr. Peter Barančok, CSc.
Slovak Academy of Sciences, Bratislava

dr hab. Krystyna Bryś
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław Ciok
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Maria Hełdak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Marian Kachniarz, prof. UE we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Edward Osada
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski
Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Szymon Szewrański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Beata Warczewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. inż. Romuald Żmuda
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Maria Hełdak
przewodnicząca

dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
z-ca przewodniczącej

dr hab. inż. Szymon Szewrański
z-ca przewodniczącej

dr inż. Beata Warczewska
sekretarz

dr inż. Małgorzata Akińcza

dr inż. Jan Kazak

dr inż. Olgierd Kempa

dr inż. Piotr Krajewski

dr inż. Barbara Mastalska-Cetera

dr Alina Kulczyk-Dynowska

dr Katarzyna Przybyła

dr Zbigniew Piepiora
webmaster

mgr inż. Ciechosław Patrzałek

mgr Marta Sylla